TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy termékünket választotta! Bízunk benne, hogy termékünk hasznos segítőjévé válik a kerti- és ház körüli munkák során.

HECHT márkanevű termékekre cégünk 2 év jótállást vállal a mindenkor érvényes vonatkozó jogszabályok szerint. Az Ön által megvásárolt berendezés meghibásodásait díjmentesen javítjuk, abban az esetben amennyiben a felmerülő hiba gyártási- anyaghibából ered. Meghibásodás esetén kérjük forduljon a termék eladójához vagy a legközelebbi márkaszervizhez (a gyorsabb ügyintézés érdekében ezt javasoljuk). A jótállási jogok érvényesítéséhez kérjük ügyeljen rá, hogy kizárólag helyesen kitöltött érvényesített jótállási jeggyel vegye át a megvásárolt terméket az eladó cégtől.

A jótállás időtartama 2 év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja  végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

- helytelen tárolás, szállítás, helytelen kezelés, rongálás,

- megfelelő karbantartás hiánya, elmaradása

- elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

-  elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, továbbá a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki, illetve amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Vállalkozás: aki a fogyasztókat ténylegesen vagy potenciálisan érintő tevékenységét önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében végzi.

A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál, vagy az alábbi javítószolgálat(ok)nál (szerviznél) közvetlenül is érvényesítheti (javasolt):

Hecht szervizlista

Központi szerviz:

HECHT Hungary Kft.

Budapest

1214

II.Rákóczi F. út. 323/b

06 (70) 882-7920

Bács-Kiskun megye

Agroker Áruház Kft

Kecskemét

6000

Halasi u 29

06 (30) 958-5310, 06 (76) 506-100

L&B Energetikai Kft.

Kiskőrös

6200

Mester u. 6.

06 (70) 607-3831

Baranya megye

Konvoj Bt

Pogány

7666

Hunyadi u. 32.

06 (72) 425-355

Géppont Kft.

Pécs

7630

Mohácsi út 41.

06 (70) 610-7783

Benkk-Kisgép Kft.

Komló

7300

Gesztenyési út 7.

06 (30) 663 3666

Békés megye

Gurzó Attila

Kétegyháza

5741

Kossuth 98

06 (70) 425-6341

Atisgép Kft.

Orosháza

5900

Csorvási út 64.

06 (30) 248-4931

Horváth Viktor

Békéscsaba

5600

Mogyoró u. 1.

06 (66) 454-787, 06 (30) 249-3389

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

F and G Bt.

Sátoraljaújhely

3980

Esze Tamás út 90

06 (20) 933-2702

Kaló István

Mezőkövesd

3400

Somolyai u 92

06 (70) 633-9044

Noszmüllerné Tóth Annamária

Encs

3860

Baros Gábor u. 18.

06 (20) 280-7108

Pető József

Mezőkövesd

3400

Katalin u. 30

06 (49) 313-906; 06 (30) 509-3188

Technor-93 Kft.

Miskolc

3527

Zsigmondy u. 12

06 (46) 506-192, 06 (70) 314-2335

Oláh Gyula E.V.

Edelény

3780

Antal György út. 25.

06 (30) 928-9570

Csongrád megye

Maurer Gép Kft.

Domaszék

6781

Tanya 266/M

06 (30) 928-3227, 06 (62) 284-191

Németh Gábor E.V.

Csongrád

6640

Nagymező u. 7.

06 (30) 498-5396

Dévay András E.v.

Szentes

6600

Rákóczi F. u. 45.

06 (30) 286-3486

Berényiné Varga Ildikó

Kiszombor

6775

Óbédai út 39.

06 (30) 409-5760

Fejér megye

Pezo 99 Kft.

Pákozd

8095

Bem u. 8.

06 (30) 428-5705

Herendi Zsolt

Székesfehérvár

8000

Kőrösmezei u. 10.

06 (22) 306-535, 06 (30) 285-1274

Duna Szerszám Kft.

Dunaújváros

2400

Tisza u. 1.

06 (25) 225-690, 06 (20) 494-0910

Meksz-2002 Kft.

Mór

8060

Deák F. u.26

06 (22) 407-532, 06 (20) 953-7888

Győr-Moson-Sopron megye

Totál Elektronik Kft.

Győr

9025

Kossuth u. 152.

06 (96) 527-898

Kóbor László

Sopron

9400

Somfalvi u. 14.

06 (99) 310-534, 06 (30) 916-5239

Hajdú-Bihar megye

Őzse János

Püspökladány

4150

Lajta u.12.

06 (20) 231-1949

FREIELEKTRO KFT

Hajdúböszörmény

4220

Baltazár Dezső út. 70.

06 (20) 371-3496; 06 (52) 229-235

Zuzu 98 Kft

Debrecen

4031

Kishegyesi út. 269.

06 (52) 522-792

Szabó Autósbolt és Szerviz Kft

Nyíradony

4254

Árpád út. 3.

06 (52) 593-088, 06 (30) 953-5694

Heves megye

Kovács Kertigép Centrum és Szerviz

Eger

3300

Kistályai u 185

06 (20) 567-9787

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Gulyás László

Jászberény

5100

Toldi u. 4.

06 (30) 264-6936

Szabó István E.V. Szabó műszaki kereskedés

Kisújszállás

5310

Vásár út. 11.

06 (59) 322-338, 06 (30) 938-3641

Bíró Mihály E.V.

Tiszafüred

5350

Béke út. 23./B

06 (30) 998-7268

Komárom-Esztergom megye

Kardos Bálint

Kisbér

2870

Köztársaság u.27.

06 (34) 354-526

Profi-Kertgép  Beck László

Tata

2890

Nefelejcs u. 24/a.

06 (30) 927-2241; 06 (34) 384-816

Rota- Kasza Kft. Klotz Viktor

Dorog

2510

Esztergomi út 15.

06 (20) 396-3388

R. and A. Bt.

Nyergesújfalu

2536

Kossuth u. 53.

06 (20) 428-5774

Nógrád megye

Vitéz István E.V. Kisgép centrum

Érsekvadkert

2659

Hősök tere 1.

06 (35) 340-141, 06 (20) 935-1587

Hidromol Kft

Salgótarján

3100

Bajcsy-Zs.út. 51.

06 (30) 261-9580

Pest megye

Nemes Szerviz

Maglód

2234

Perczel Mór u.28

06(20)260-0240,  06(30)974-3562

Szabó Lajos

Törökbálint

2045

Dózsa György u.152/B

06 (30) 943-2624

OVI Kertrendészet Kft.

Pomáz

2013

Rákóczi Ferenc u. 51.

06 (26) 329-099

Sateam Kft.

Budakeszi

2092

Fő u. 66.

06 (70) 364-4970

Praktikus Kft.

Budapest

1037

Bécsi út 604.

06 (1) 453-0106, 06 (30) 687-7041

Adzo Bt.

Budapest

1119

Tornagörgő u. 8.

06 (1) 208-3263, 06 (30) 941-0379

Kelemenné Szabó Ilona E.V. Trapéz műszaki ker.

Szada

2111

Dózsa György út. 32.

06 (28) 404-395, 06 (20) 466-1575

Somogy megye

SPILÁK Kisgép Kft

Marcali

8700

Dózsa György u. 48.

06 (30) 578-6017

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Eszta-Tools Kft

Tiszavasvári

4400

Nyárfa út 29

06 (42) 520-113

Hegedűs Tibor Imre E.v.

Mátészalka

4700

Kossuth út 47.

06 (20) 920-9318, 06 (30) 230-8766

Agroforg Kft

Nyíregyháza

4400

Kállói út. 16/D

06 (42) 500-225

Angyal Attila E.V.

Gávavencsellő

4472

Dózsa György út. 91.

06 (42) 238-614, 06 (20) 252-8804

Herczeg Attila E.V.

Kisvárda

4600

Liptay Béla út. 43.

06 (45) 556-300

Tolna megye

Vöszi Motor-Kisgép

Dombóvár

7200

Arany János tér 17.

06 (70) 320-7337

Könye Iván

Tamási

7090

Hunyadi u. 8

06 (74) 570-037, 06 (30 )979-8636

Agrocooltrio Kft.

Szekszárd

7100

Damjanich u. 33-35

06 (20) 952-2532

Szemán Vagyonkezelő Kft.

Bonyhád

7150

Széchenyi tér 17.

06 (30) 514-8248, 06 (74) 456-046

Veszprém megye

Kertigép Klinika Vészi Attila

Veszprém

8200

Jutasi u. 27.

06 (70) 363-5165

Zala megye

VLL Profi Fűnyíró Kft.

Nagykanizsa

8800

Ifjúság u. 45.

06 (30) 396-5337,06 (93) 315-564

Németh János

Szilvágy

8986

Ady Endre u 6

06 (30) 383-7774

Baa László

Nagykanizsa

8900

Csalogány köz 15

06 (30) 978-0790

Tisler Kft.    Tisler Zoltán

Tótszerdahely

8864

Béke út 1.

06 (93) 583-060

 

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.
A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

 [1] A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez.

_____________________________________________________________________________

 ©2016 Hecht Hungary Kft. (code: petech)